Təbii doğuş

Təbii doğuş nə deməkdir? Təbii doğuş sehirli söz və möcüzəli hadisədir. Təbii doğuşdedikdə yetişmiş hamiləliyin heç bir tibbi müdaxilə olmadan dərmansız, iynəsiz, müvafiq bir zamandatəbii ağrılardan sonra baş verən doğuşdur. Düzdür, son illər təbii doğuşlarınsayı çox azalıb.

Təbiidoğuş adətən həkimin və mamaçanın iştirakı ilə həyata keçirilən bir proses dir. Bu zaman hamilə qadının rahat dünyayauşaq gətirməsi üçün şərait yaradılır və mamaçanın dediklərinə əməl edən qadınasanlıqla öz övladını dünyaya gətirir.

Bəsniyə qadın dünyaya uşaq gətirərkən tibbi üsullara əl atmaq lazım gəlir? Hər birqadının özünəməxsus fərqli xüsusiyyəti var. Qadınların özləri kimi, doğuşlarıda fərqli olur. Doğuşun gedişatı da qadının fiziki və psixi xüsusiyyətlərindənasılı olur. Uşağın ana bətnində özünü normal hiss eləməsi, onun ürəkdöyüntülərinin səsi, qadının fiziki gücü və doğuma hazırlaşması da doğuşunidarə edilməsi zamanı nəzərı alınan vacib amillərdəndir. Doğumprosesində yarana bilən bəzi hallar (dölyanı suların vaxtından əvvəl axması,doğum fəaliyyəti zəifliyi, dölün bətndaxili hipoksiyaya meyilli olması və s)həkimin doğuşu vaginal yolla sonlandırmaq üçün bu təbii prosesə müdaxiləetməsinə, “korreksiyalar aparmasına” səbəb olur.

Doğuş zamanı tibbi müdaxilənin olmamasıbarədə deyimdən qabaqcadan söhbət gedə bilməz. Çatışmazlıqlar bəzən normal doğuşlar zamanı da meydana çıxabilir.

Doğuş zamanı epidural anesteziyadan istifadə olunması doğuşun az ağrı ilə və ağırlaşmasız keçməsinə səbəb olur. Əksərhallarda doğuş zamanı ağrının azaldılmasına həqiqətən də ehtiyac duyulur. Çünki, doğuş sancıları başladığı andan etibarən qadın orqanizmi ağrını azaltmaqüçün təbii ağrəğıkəsici hormonların ifrazını dayandırır. Doğuş zamanıanesteziyadan istifadə etdikdə anesteziya uşağa zərər vemir. Əksinə ağrı hissiazaldığı zaman qadın sancılardan çoxda yorulmayaraq əsasgücünü doğuşun 2-ci dövrünə, körpəsinin dünyaya gəlmə dövrünə saxlayıb daha da möhkəm gücənərək uşağı xaric etməyəçalışacaq.

Bəzən təbii doğuşlar zamanı uşaqlıqyolunun giriş nahiyəsində kəsik aparmaq (epiziotomiya, perineotomiya) lazımgəlir.Buna ən çox uşağınbaşı çıxacaqda ilişib çölə çıxa bilmədiyi zamanlarda zərurət duyulur. Əksərhallarda uşağın başı iri olduqda kəsik aparılaraq doğuşun tez başa çatmasınaşərait yaradılır. Söhbət təbii doğuşdan getdiyi zaman yuxarıda qeyd edilənlərəksər hallarda qaçılmaz olur.

Təbii doğuşlar zamanı doğumdan qabaqananın psixoloji vəziyyətini nəzarət altına almaq lazımdır. Psixoloji cəhətdəndoğuşa hazır olan qadının doğuşu asan olur. Doğuş zamanı qadının özünü necəaparmasını, nəfəs alıb-vermənin idarə edilməsini, güc gəldiyi zaman nə etməklazım olduğunu doğuşdan əvvəl qadına başa saldıqda və doğuşu idarə edən zamanxatırlatdıqda doğuş daha rahat olur.

Doğuşun rahat keşməsində mamaçanın darolu böyükdür.

Təbii doğuşun əsas üstünlüyü doğuşdanqısa müddət sonra qadının toparlanması, uşağın döş əmə bilməsi və ilk gündənananın yanında qala bilməsi olur.

“Təbiidoğuş qarşıya qoyulan məqsədyönlü bir iş deyil, o təbii və düzgün surətdəhamiləliyin başa çatdırılması və arzu olunan uşağın dünyaya gətirilməsidir.”

Vaginal (təbii) doğuş

Təbiidoğuş nə deməkdir? Təbii doğuş sehirli söz və möcüzəli hadisədir. Təbii doğuşdedikdə yetişmiş hamiləliyin heç bir tibbi müdaxilə olmadan dərmansız, iynəsiz, müvafiq bir zamandatəbii ağrılardan sonra baş verən doğuşdur. Düzdür, son illər təbii doğuşlarınsayı çox azalıb.

Təbiidoğuş adətən həkimin və mamaçanın iştirakı ilə həyata keçirilən bir prosesdir. Bu zaman hamilə qadının rahat dünyayauşaq gətirməsi üçün şərait yaradılır və mamaçanın dediklərinə əməl edən qadınasanlıqla öz övladını dünyaya gətirir.

Bəsniyə qadın dünyaya uşaq gətirərkən tibbi üsullara əl atmaq lazım gəlir? Hər birqadının özünəməxsus fərqli xüsusiyyəti var. Qadınların özləri kimi, doğuşlarıda fərqli olur. Doğuşun gedişatı da qadının fiziki və psixi xüsusiyyətlərindənasılı olur. Uşağın ana bətnində özünü normal hiss eləməsi, onun ürəkdöyüntülərinin səsi, qadının fiziki gücü və doğuma hazırlaşması da doğuşunidarə edilməsi zamanı nəzərı alınan vacib amillərdəndir. Doğumprosesində yarana bilən bəzi hallar (dölyanı suların vaxtından əvvəl axması,doğum fəaliyyəti zəifliyi, dölün bətndaxili hipoksiyaya meyilli olması və s)həkimin doğuşu vaginal yolla sonlandırmaq üçün bu təbii prosesə müdaxiləetməsinə, “korreksiyalar aparmasına” səbəb olur.

Doğuş zamanı tibbi müdaxilənin olmamasıbarədə deyimdən qabaqcadan söhbət gedə bilməz. Çatışmazlıqlar bəzən normal doğuşlar zamanı da meydana çıxabilir.

Doğuş zamanı epidural anesteziyadan istifadə olunması doğuşun az ağrı ilə və ağırlaşmasız keçməsinə səbəb olur. Əksərhallarda doğuş zamanı ağrının azaldılmasına həqiqətən də ehtiyac duyulur.Çünki, doğuş sancıları başladığı andan etibarən qadın orqanizmi ağrını azaltmaqüçün təbii ağrəğıkəsici hormonların ifrazını dayandırır. Doğuş zamanıanesteziyadan istifadə etdikdə anesteziya uşağa zərər vemir. Əksinə ağrı hissiazaldığı zaman qadın sancılardan çoxda yorulmayaraq əsasgücünü doğuşun 2-ci dövrünə, körpəsinin dünyaya gəlmə dövrünə saxlayıb daha da möhkəm gücənərək uşağı xaric etməyəçalışacaq.

Bəzən təbii doğuşlar zamanı uşaqlıqyolunun giriş nahiyəsində kəsik aparmaq (epiziotomiya, perineotomiya) lazımgəlir. Buna ən çox uşağınbaşı çıxacaqda ilişib çölə çıxa bilmədiyi zamanlarda zərurət duyulur. Əksərhallarda uşağın başı iri olduqda kəsik aparılaraq doğuşun tez başa çatmasınaşərait yaradılır. Söhbət təbii doğuşdan getdiyi zaman yuxarıda qeyd edilənlərəksər hallarda qaçılmaz olur.

Təbii doğuşlar zamanı doğumdan qabaqananın psixoloji vəziyyətini nəzarət altına almaq lazımdır. Psixoloji cəhətdəndoğuşa hazır olan qadının doğuşu asan olur. Doğuş zamanı qadının özünü necəaparmasını, nəfəs alıb-vermənin idarə edilməsini, güc gəldiyi zaman nə etməklazım olduğunu doğuşdan əvvəl qadına başa saldıqda və doğuşu idarə edən zamanxatırlatdıqda doğuş daha rahat olur.

Doğuşun rahat keşməsində mamaçanın darolu böyükdür.

Təbii doğuşun əsas üstünlüyü doğuşdanqısa müddət sonra qadının toparlanması, uşağın döş əmə bilməsi və ilk gündənananın yanında qala bilməsi olur.